Artikkeli julkaistu

05.04.2021

Pyhä- ja Näsijärven melontamahdollisuuksia kehitetään

Pyhä- ja Näsijärvelle on tarkoitus toteuttaa uusia, ohjeellisia melontareittejä sekä lähtöpaikkoja ja taukorakenteita.

Teksti Carl Willandt Kuvat Petri Mäkelä

Näsijärven eteläosa sijoittuu kiinni Tampereen keskustaan ja sen merkittävimpään virkistysalueeseen Kauppiin. Aitolahden perukka on jo nyt aktiivisessa, vesialueelta tapahtuvassa melontakäytössä sekä vastaavasti maa-alueiltaan retkeilykäytössä. Alueella ei kuitenkaan ole käytännössä lainkaan rakennettuja kunnallisia palveluita. Pyhäjärven puolella tilanne on muilta osin samankaltainen, paitsi järveen rajautuvan virkistysmetsän osalta, jollainen Pyhäjärveltä puuttuu.

Nyt tarkoituksena on toteuttaa molemmille Tamperetta reunustaville järville ohjeellisia melontareittejä noin 35 kilometriä sekä tauko- ja rantautumiskohteita, joiden kautta reitit kulkevat.

7 taukokohdetta,
6 maihinnousupaikkaa

Rakennettavat taukopaikat voivat sisältää esimerkiksi tulipaikkoja, liitereitä ja kuivakäymälöitä ja ne palvelevat myös talvisen ajan liikkujia, kuten retkiluistelijoita. Rantautumispaikkojen tärkeimpiä ominaisuuksia puolestaan ovat esimerkiksi kevyet kanootti- ja kajakkilaiturit.

Tämän hetken suunnitelman mukaan taukopaikkoja laitureineen toteutettaisiin seitsemään kohteeseen ja ”pelkkiä” rantautumispaikkoja tämän lisäksi kuuteen paikkaan.

Kiimajoen melontareitti

Pyhä- ja Näsijärven melontareittikokonaisuuden sekä tauko- ja rantautumispaikkojen tarkempi suunnittelu on jo käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua kesän 2021 aikana.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia