Kartta

Tohloppijärven ympäristö kehittyy, avainteemana esteettömyys

Tohloppi - Esteetön reitti

Kirjoittaja

Carl Willandt

Carl Willandt

Viestintäpäällikkö

Lisätiedot

Valokuva: Petri Mäkelä

Luistelijoiden suosikkikohde tarjoaa nähtävää ja koettavaa myös kesäisin.

Tohloppijärven ympäristö on Länsi-Tampereen monipuolisin ja arvokkain viheraluekokonaisuus, jonka maankäyttöä, käyttötarkoituksia sekä viheralueiden luokituksia ja hoitotapoja ohjaavat useat erilaiset suunnitelmat, ohjelmat ja strategiat.

Tohloppijärven kehitystä ohjaavat luonto-, maisema- ja virkistys-arvot.

Yhteistä järven viheralueita koskeville määritelmille on se, että niiden tavoitteena on turvata, säilyttää ja kehittää alueen luonto-, maisema ja virkistysarvoja. Alue on paitsi lähiseudun asukkaiden, myös kaikkien tamperelaisten suosiossa, etenkin talven luistelukaudella.

Tohloppijärven alueella on suuri merkitys seudullisena virkistysalueena, mutta silllä on myös koko Tampereen mittakaavassa merkittäviä luontoarvoja, mikä osaltaan lisää alueen merkittävyyttä, monipuolisuutta ja kiinnostavuutta.

Erinomaisesti joukkoliikenteen busseilla saavutettavan kohteen kunnostustoimenpiteet kohdistuvat Tohloppijärven luoteisosiin, järven ranta-alueelle ja Tohlopinsuolle, jonne toteutetaan esteetön polkukokonaisuus ja kalastuslaituri. Lisäksi alueen polkuverkostoa kunnostetaan.

Esteetön reittikokonaisuus yhdistää järven uuden ja vanhan uimarannan parkkialueet toisiinsa sekä tekee lenkin Tohlopinsuolle, osittain vanhaa polkupohjaa hyödyntäen. Reitin varrelle Tohloppijärven rantaan toteutetaan esteetön kalastuslaituri, jonka paikka tarkentuu kunnostuksen suunnitteluvaiheessa.

Osana alueen palveluiden kehittämistä alueelle toteutetaan selkeä opastuskokonaisuus sisältäen karttoja, reittiopasteita sekä infopisteitä.

Lue lisää ajankohtaisia uutisia