Kartta

Ohjeita & vinkkejä retkeilyyn

Tilapäinen luonnossa oleskelu, kuten levähtäminen, uiminen ja auringon ottaminen on sallittua siellä missä kulkeminenkin, kunhan se ei aiheuta vahinkoa tai haittaa maan omistajalle tai haltijalle. Kunnioita luontoa ja kanssa kulkijoita roskaamatta ympäristöäsi.

Ota tiivistetty retkeilyn etiketti haltuun ja tutustu näihin ohjeisiin.

Tarkista sää ja varoitukset:

Retkeilyohjeet

Kunnioita luontoa – älä muuta sitä. Suosi merkittyjä reittejä. Leiriydy ja tee tulet vain sallituille paikoille.

Jokaisenoikeudet

Jokaisenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnonsuojelualueilla jokaisenoikeudet ovat rajoitettuja.

Kotirauha ja julkisrauha

Tahallinen kotirauhan rikkominen on kielletty.

Tulenteko

Tulenteko ja polttopuiden otto eivät kuulu jokaisenoikeuksiin vaan vaatii maanomistajan luvan. Retkeily-, ulkoilu- ja leirintäalueilla on tulen tekoon varattu erityiset paikat, eikä tulta pidä tällöin tehdä muualle.

Tulen sammuttaminen

Kun haluat sammuttaa nuotion, lopeta puiden lisääminen ja anna nuotion hiipua hiljalleen.

Koiran kanssa luonnossa

Koiran kanssa retkeily voi olla erittäin antoisaa sekä koiralle että omistajalleen. Omistajan tulee kuitenkin huolehtia siitä, ettei koira häiritse luonnonvaraisia eläimiä.

Retkeilyohjeet

Kunnioita luontoa – älä muuta sitä. Pidä lemmikit kytkettynä.

Suosi merkittyjä reittejä ja noudata eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä. Tarkista retkikohteesi liikkumisrajoitusalueet ja -ajat.

Leiriydy vain sallituille paikoille. Älä tiskaa tai peseydy suoraan vesistössä.

Tee tulet vain sallituille paikoille, suosi retkikeitintä. Älä tee tulta metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Tarkista metsäpalovaroitukset: www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Älä roskaa.

Jokaisenoikeudet

Jokaisenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnonsuojelualueilla jokaisenoikeudet ovat rajoitettuja.

Jokaisenoikeudella saat

 • liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä
 • ratsastaa
 • oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminen on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja
 • onkia ja pilkkiä
 • veneillä, uida ja kulkea jäällä

 

Jokaisenoikeudella et saa

 • haitata maanomistajan maankäyttöä
 • kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksillä olevilla pelloilla
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
 • ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta
 • ottaa sammalta tai jäkälää
 • tehdä avotulta toisen maalle
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähellä asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä eläimiä
 • kalastaa ja metsästää ilman asianmukaisia lupia
 • päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulla tai urheilukentälle
 • pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella

Kotirauha ja julkisrauha

Tahallinen kotirauhan rikkominen on kielletty. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat mm. asunnot, loma-asunnot, teltat, asuntovaunut, asuttavat veneet sekä yksityiset piha-alueet ja niihin välittömästi liittyvät rakennukset.

Tulenteko

Tulenteko ja polttopuiden otto eivät kuulu jokaisenoikeuksiin vaan vaatii maanomistajan luvan. Retkeily-, ulkoilu- ja leirintäalueilla on tulen tekoon varattu erityiset paikat, eikä tulta pidä tällöin tehdä muualle. Tulen kanssa on tärkeä noudattaa varovaisuutta.

 • Tarkista voimassa olevat varoitukset ennen tulen tekemistä: Varoitukset ja turvallisuus – Ilmatieteen laitos
 • Käytäthän polttopuita vain tarpeeseen, jotta puita riittää kaikille.
 • Nuotiotauon jälkeen kerätään roskat ja jätetään paikat siistiin kuntoon seuraavalle käyttäjälle. Tulisija ei ole jäteastia, älä siis yritä polttaa palamattomia jätteitä.

Tulen sammuttaminen

Kun haluat sammuttaa nuotion, lopeta puiden lisääminen ja anna nuotion hiipua hiljalleen. Jos nuotio vielä savuaa, kun olet lähdössä, sammuta se kunnolla vedellä tai lumella. Varmista aina, että tuli on todella sammunut eikä jää kytemään. Tulen sytyttäjä on korvausvelvollinen, jos tuli karkaa ja aiheuttaa vahinkoa.

Koiran kanssa luonnossa

Koiran kanssa retkeily on antoisaa sekä koiralle että omistajalleen. Retken onnistumiseksi ja kaikkien viihtyvyyden kannalta on hyvä tiedostaa muutamia tärkeitä ohjeita:

 • Taajama-alueella koira on pidettävä järjestyslain mukaisesti aina kytkettynä. Koiraa ei saa edes kytkettynä viedä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikoille, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle. Poikkeuksena ovat koiraladuiksi merkityt hiihtoladut sekä koirien käyttöön tarkoitetut uimarannat.
 • Taajama-alueen ulkopuolella koiraa saa pitää vapaana vain maanomistajan luvalla. Eläinten pesimärauhan turvaamiseksi koirat on pidettävä kytkettynä taajama-alueen ulkopuolella maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti. Metsästyslain mukaan koiraa ei saa pitää milloinkaan vapaana toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Koiran omistaja on vahingonkorvausvelvollinen, jos koira aiheuttaa vahinkoa.
 • Opas- ja avustajakoiraa käyttävällä henkilöllä on lain turvaama oikeus liikkua kaikkialla.
 • Huolehdi, ettei koira häiritse tai pääse säikäyttämään luonnonvaraisia eläimiä.
 • Huomioi kanssaretkeilijät ja pidä koira kytkettynä, sillä osa ihmisistä pelkää koiria.
 • Hoidetaan pakolliset tarpeet niin, että polut jäävät puhtaaksi. Luonnossa koirankakat voi huitaista risulla metsän puolelle. Piha-alueilta ne on kerättävä pussiin ja toimitettava sekajäteastioihin. Älä jätä koirankakkapusseja latujen tai polkujen varsille.
 • Varaa koiralle mukaan riittävästi juomavettä ja ruokaa.