Kartta
IMG_4575

Herkkä Luonto

Opaspalvelut
Pyhäjärven palvelut, Luontopolut
Palvelumme:

Luontoyhteyden syventäminen, menetelminä

  • Aistimetsä, Asahi ja Metsämieli
  • Arvo-ja voimavaravalmennus

 

Ohjaus tapahtuu pienryhmässä ja on luonteeltaan palauttavaa, luontoyhteyttä syventävää js meditatiivista.

Kohderyhmänä ovat aikuiset (työikäiset) ja ikäihmiset.

Tavoitteena on virkistys ja hyvinvointi. Toiminta tapahtuu luontoperusteisena (työ)hyvinvointi ja luonto-ohjauspalveluna sekä verkkovalmennuksina luontohyvinvoinnin tietoutta jakaen.

Vastuullisuus ja arvot ovat osana hyvinvointia. Motivoinnin ja ohjauksen keinoin palvelulla tuetaan omaehtoisen luontokokemuksen, vastuullisuuden ja arvomaailman syventämistä.